جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران
37 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 200
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی